Σήμερα στο σχολείο μας έγινε η απονομή των πτυχίων Αγγλικών στους μαθητές μας , από τον κ. Νίκο Μιχελιουδάκη εκπρόσωπο του Cambridge English ,επιβραβεύοντας την επίδοση του κάθε μαθητή και μαθήτριας.Το δημοτικό μας, είναι κέντρο προετοιμασίας για τις εξετάσεις Αγγλικών Cambridge,που απευθύνονται σε μαθητές Δ΄ έως Στ΄ δημοτικού. Η συμμετοχή των μαθητών μας είναι ιδιαίτερα υψηλή, ενώ το ποσοστό των διακρίσεων αξιοσημείωτο. Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί πάνω από 1600 μαθητές μας ,ενώ αξίζει να αναφερθεί ,πως στις εξετάσεις του Μαΐου 2017, το 75% των μαθητών μας έλαβαν τα πιστοποιητικά  Cambridge με διάκριση.Ως αναγνώριση της δουλειάς και της προσφοράς των εκπαιδευτικών μας και της υπεύθυνης του τμήματος κ. Ξενοπούλου Χριστίνας, το Cambridge Assessment μας απένειμε τιμητική πλακέτα επίσημου κέντρου προετοιμασίας για τα πιστοποιητικά  Cambridge English.