Τα παιδιά του νηπιαγωγείου ταξίδεψαν στον μαγικό κόσμο της ζωγραφικής και γνώρισαν ένα από τους σπουδαιότερους ζωγράφους του 20ου  αιώνα, τον Γιάννη Τσαρούχη.

Στον πίνακα «Οι Τέσσερις Εποχές», οι εποχές απεικονίζονται με ανθρώπινες μορφές , δύο άνδρες και δύο γυναίκες, που στέκονται μπροστά σ’ ένα τραπέζι με φρούτα. Με τον τρόπο αυτό ο Γιάννης Τσαρούχης αναδεικνύει την ομορφιά της ανθρώπινης ύπαρξης. Τα παιδιά διασκέδασαν, περιέγραψαν τους πίνακες, εξήγησαν τον λόγο που χρησιμοποιούνται διαφορετικά χρώματα και φρούτα σε κάθε πίνακα και μάντεψαν ποια εποχή συμβολίζει ο κάθε ένας ενισχύοντας παράλληλα τη γλωσσική τους ανάπτυξη.

Αρχείο Τελευταίων Νέων