00000084-28

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στο σχολείο μας και στο έργο των εκπαιδευτικών μας με το να μας εμπιστεύεστε το παιδί σας. Οι θέσεις για την Α΄ Δημοτικού για τη νέα σχολική χρονιά έχουν συμπληρωθεί.