>
 
Φωτογραφίες από  την εκδήλωση της δραστηριότητας του taekwondo για τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκαν και οι εξετάσεις για την απόκτηση της ζώνης της επόμενης βαθμίδας.

Αρχείο Τελευταίων Νέων