Εκπαιδευτική Ρομποτική

Βασικό στοιχείο των μαθημάτων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Τεχνολογίας, είναι η διαθεματική σύνδεση των γνωστικών αντικειμένων, αφού τα παιδιά εμπλέκονται σε διάφορες γνωστικές περιοχές, όπως της Γλώσσας, των Μαθηματικών, των Τεχνών, της Μηχανικής, των Φυσικών Επιστημών κ.α. Με τον τρόπο αυτό τους δίνεται η δυνατότητα να κατακτήσουν τις δεξιότητες του 21ου αιώνα (“21st century skills”) όπως η ανάπτυξη της φαντασίας, της δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης, των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ο συνδυασμός και η σύνθεση πληροφοριών, η επίλυση προβλημάτων, η λήψη αποφάσεων, η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων και στάσεων όπως η συνεργασία, η υπευθυνότητα και η ομαδικότητα. Στο εργαστήρι εκπαιδευτικής ρομποτικής και τεχνολογίας τα παιδιά αφού κατανοήσουν τους βασικούς κανόνες χρήσης του υπολογιστή, του διαδραστικού πίνακα και άλλων συσκευών και μέσων, ανακαλύπτουν και δημιουργούν ηλεκτρονικά πολυμεσικά παραμύθια, ψηφιακές ιστορίες και παραστάσεις ψηφιακού κουκλοθέατρου και ψηφιακού θεάτρου σκιών.