Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί

Οι μαθητές μέσα από τη διδασκαλία ελληνικών παραδοσιακών χορών θα γνωρίσουν τον πολιτισμό της πατρίδας μας, την εθνική μας παράδοση, τα ήθη και έθιμά μας. Η διδασκαλία των ελληνικών χορών έχει ως στόχο την ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών, την αισθητική τους καλλιέργεια, τη βελτίωση της κοινωνικής συμπεριφοράς, καθώς και τη διαμόρφωση της πολιτισμικής τους συνείδησης. Οι ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί αποτελούν την πρωταρχική εκδήλωση πολιτισμού, διασώζοντας την εθνική μας παράδοση. Η δραστηριότητα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του σχολείου μας από καθηγητή φυσικής αγωγής ειδικευμένο στη διδασκαλία παραδοσιακών χορών.