Οι μαθητές έμαθαν πως να γίνουν  πρεσβευτές ανακύκλωσης, αλλά και διαχειριστές των  απορριμμάτων της καθημερινής ζωής  τους.

Αρχείο Τελευταίων Νέων