Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Σχολείου μας επισκέφτηκαν το Ίδρυμα Θεοχαράκη, όπου παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό  πρόγραμμα του Ιδρύματος: «Debate – Η Τέχνη της Αγχιμαχίας».

Τι είναι το debate; Το debate ή αγχιμαχία είναι η διαδικασία δομημένης αντιπαράθεσης, κατά την οποία δύο πλευρές επιχειρηματολογούν πάνω σε ένα θέμα. Έρευνες από όλο τον κόσμο αποδεικνύουν ότι οι μαθητές που συμμετέχουν σε debates αναπτύσσουν την κριτική και αναλυτική σκέψη τους, αποκτούν σφαιρικότερη κατανόηση ενός γνωστικού αντικειμένου, σε σχέση με απλές μεθόδους διδασκαλίας, και αποκτούν περισσότερη αυτοπεποίθηση στην έκφραση των απόψεών τους.