Οι μαθητές της  Α  τάξης του Σχολείου μας επισκέφτηκαν  τον πολυχώρο «Team Magma», και  παρακολούθησαν  το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η εποχή των δεινοσαύρων».

Ένα παιχνίδι στο προϊστορικό παρελθόν με αντιστοιχίσεις και αναπαραστάσεις συμβόλων, με συγκρίσεις και επαληθεύσεις αποτελεσμάτων, με διάκριση γεωμετρικών σχημάτων και ανακατασκευές διαφόρων τύπων με σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβλήματος και την οικοδόμηση εναλλακτικών τρόπων μετρήσεων και υπολογισμού αποτελεσμάτων.

Αρχείο Τελευταίων Νέων