«Οι μεγάλοι ακούνε τις λέξεις αλλά δεν τις προσέχουν…

Οι μεγάλοι διαβάζουν τις λέξεις αλλά δεν τις νιώθουν…

Οι μεγάλοι αρθρώνουν τις λέξεις αλλά δεν τις γεύονται…

Τα παιδιά παίζουν με τις λέξεις…

Τα παιδιά ακούνε τις λέξεις…

Τα παιδιά γεύονται τις λέξεις…»

 

«Τρέξανε τα παιδιά, πήραν στα παχουλά τους χέρια το φεγγάρι κι όλη τη νύχτα παίζανε στον κάμπο…»

Γιάννης Ρίτσος