Μετατρέψαμε το θέατρο του σχολείου μας σε εργαστήρι Φυσικών Επιστημών, όπου ο εξωτερικός συνεργάτης του σχολείου μας κος Κονιδιτσίωτης, Χημικός, πραγματοποίησε πειράματα Φυσικής πάνω στην ενότητα «Θερμότητα» και πειράματα Χημείας με τη συνεργασία των μαθητών της Ε’ τάξης και Στ΄τάξης.

Αρχείο Τελευταίων Νέων