Καλλιτεχνικό εργαστήρι

Μια εξερεύνηση στον χώρο των εικαστικών τεχνών… Τα παιδιά γνωρίζουν και εμπνέονται από τα έργα μεγάλων καλλιτεχνών, εξοικειώνονται σταδιακά με την εικαστική σκέψη, αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από τον πειραματισμό με διάφορα υλικά και τεχνικές όπως πίνακες ζωγραφικής, κατασκευή μαριονέτας και παπιέ μασέ, κολλάζ, ψηφιδωτό, γλυπτική – πλαστική, trashart (τέχνη από ανακυκλώσιμα υλικά), μικτές τεχνικές, κατασκευές 3d κ.ά. εξασκώντας δεξιότητες αντίληψης, παρατήρησης, καταγραφής κι ερμηνείας. Σταδιακά χρησιμοποιούν την αποκτημένη γνώση καλλιεργώντας τα ενδιαφέροντα και την προσωπική τους έκφραση. Στη διάρκεια της χρονιάς αναπτύσσονται θεματικές ενότητες που συνδυάζονται με οπτικό υλικό αναφοράς και σχεδιάζονται δραστηριότητες ατομικής και ομαδικής εργασίας.