Μπάσκετ

Το μπάσκετ ως ομαδικό άθλημα συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση των μαθητών, τους βοηθά να καλλιεργήσουν στρατηγική και γρήγορη σκέψη και τους διασκεδάζει. Μαθαίνουν να συγκεντρώνονται σε ένα στόχο, αποκτούν ομαδικό πνεύμα και καλλιεργούν τη συνεργατικότητα. Η δραστηριότητα του μπάσκετ πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του σχολείου μας από καθηγητή φυσικής αγωγής.