Η φιλοσοφία του «Καγκουρό», είναι τελείως διαφορετική από τους γνωστούς διαγωνισμούς που ανιχνεύουν ταλαντούχους μαθητές. Βασίζεται στην αρχή ότι τα μαθηματικά είναι μία κουλτούρα η οποία πρέπει να παρέχεται σε όλους. Ειδικά, επειδή τα μαθηματικά καλλιεργούν τη σκέψη και φέρνουν πνευματική ικανοποίηση, δεν πρέπει να απευθύνονται μόνο σε λίγους.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές από τη Β’ τάξη Δημοτικού μέχρι και τη Γ’ Λυκείου. Οι ερωτήσεις στις οποίες διαγωνίζονται δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις μαθηματικών ούτε απευθύνονται (μόνο) σε μαθητές με ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά. Ο κοινός νους, η καθαρή σκέψη και η αγάπη για τα μαθηματικά είναι αρκετά εφόδια για να αντιμετωπίσει κανείς τα θέματα του διαγωνισμού. Οι ερωτήσεις έχουν, ως επί το πλείστον, διασκεδαστικό χαρακτήρα και είναι ελκυστικές στους μαθητές.Ο κάθε μαθητής γράφει σε θέματα που αντιστοιχούν στο επίπεδο της τάξης του. 

Η συνδρομή για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό έχει καθοριστεί στα 12,50 ευρώ. Οι εγγραφές γίνονται απευθείας στο «Κέντρο Εξέτασης του Σχολείου μας»  έως τις 11  Μαρτίου 2019, ημέρα Δευτέρα.

Υπάρχουν έξι διαφορετικά επίπεδα θεμάτων ανάλογα με την τάξη του μαθητή.

Επίπεδο Β’ Δημοτικού,

Επίπεδο 1: απευθύνεται σε μαθητές Γ’ και Δ’ τάξης Δημοτικού,

Επίπεδο 2: απευθύνεται σε μαθητές Ε’ και ΣΤ’ τάξης Δημοτικού,

Επίπεδο 3: απευθύνεται σε μαθητές Α’ και Β’ τάξης Γυμνασίου,

Επίπεδο 4: απευθύνεται σε μαθητές Γ’ Γυμνασίου και Α’ τάξης Λυκείου,

Επίπεδο 5: απευθύνεται σε μαθητές Β’ και Γ’ τάξης Λυκείου

Τα θέματα είναι πολλαπλής επιλογής. Σε κάθε θέμα υπάρχουν πέντε απαντήσεις από τις οποίες μία θα είναι σωστή. Όλα τα θέματα μπορούν να απαντηθούν με τις γνώσεις που αποκομίζουν οι μαθητές από το Σχολείο.

Για τους μαθητές της Β’ τάξης Δημοτικού υπάρχουν 21 ερωτήσεις. Για τους μαθητές της Γ’ και Δ’ τάξης υπάρχουν 24 ερωτήσεις και για τους μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης 30 ερωτήσεις. Δε χρειάζεται να απαντήσει κανείς σε όλες τις ερωτήσεις. Το Καγκουρό δεν είναι εξέταση και δεν υπάρχει βαθμολογική βάση. Το Καγκουρό είναι διαγωνισμός: σε όσες περισσότερες ερωτήσεις απαντήσει κανείς, τόσο αυξάνει την πιθανότητά του να βραβευτεί.