Οι μαθητές των τάξεων Ε΄και Στ΄ συμμετέχουν με κατασκευές και πειράματα.