20180111_114537 20180116_112944 20180112_115123 20180117_123045 20180118_101557 20180118_102143

Με αφορμή το θέμα «το ηλιακό σύστημα», μιλήσαμε με τα παιδιά για τους πλανήτες και τα χαρακτηριστικά τους. Έπειτα, συζητήσαμε και πειραματιστήκαμε με το φαινόμενο της  εναλλαγής της ημέρας με τη νύχτα και εξηγήσαμε τις φάσεις της σελήνης. Καθώς είναι γεγονότα ρεαλιστικά που το βιώνουμε καθημερινά, τα νήπια έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό.  Φυσικά τα παιδιά μας έγιναν αστροναύτες και έφτασαν σε μοναδικούς πλανήτες. Παίξαμε  το επιτραπέζιο για το διάστημα και τα παιδιά διασκέδασαν πολύ! Τέλος, μέσα από την ρομποτική μάθαμε ακόμη περισσότερες πληροφορίες για το ηλιακό σύστημα χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, τις δεξιότητες και τις χωροχρονικές έννοιες!