Αγγλόφωνο Νηπιαγωγείο

Στο νηπιαγωγείο μας παράλληλα με την ελληνική γλώσσα διδάσκεται και η αγγλική από αγγλόφωνες παιδαγωγούς. Τα παιδιά έρχονται σε καθημερινή επαφή με την αγγλική γλώσσα μέσα από την εναλλαγή δημιουργικών κι επικοινωνιακών δραστηριοτήτων όπως θεατρικό παιχνίδι, τραγούδια, παραμύθια, γλωσσολογικά παιχνίδια και κατασκευές.