Ασφάλεια - Διατροφή - Υγιεινή

α) Ασφαλής μεταφορά

Πρώτη μας προτεραιότητα είναι η ασφαλής μεταφορά των μαθητών μας με τέτοιο τρόπο, ώστε να τηρούνται οι κανόνες τόσο του σχολείου μας, όσο και της Πολιτείας. Οι οδηγοί και οι συνοδοί των Εκπαιδευτηρίων μας ακολουθούν συγκεκριμένο κανονισμό για την ασφαλή παραλαβή και παράδοση των παιδιών.

β) Ασφαλές σχολικό περιβάλλον

Όλοι οι χώροι του σχολείου μας είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας για μαθητές Δημοτικού, ενώ τα παιδιά βρίσκονται σε συνεχή επιτήρηση σε όλους τους χώρους (αίθουσες, σκάλες, διάδρομοι, προαύλιο, τουαλέτες κτλ.).

γ) Εφημερίες

Καθημερινά εφημερεύουν εκπαιδευτικοί του σχολείου μας σε όλους τους χώρους, για την ασφαλή διαβίωση των μαθητών μας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Επιπλέον, υπάρχει κανονισμός των μαθητών μας, ο οποίος προσδιορίζει και διαμορφώνει τους σωστούς όρους που πρέπει να διέπουν τη σχολική ζωή, μέσα σε ατμόσφαιρα ελευθερίας και πειθαρχίας, έννοιες που χαρακτηρίζονται από αμφίδρομη σχέση.

Το διαιτολόγιο για το μεσημεριανό φαγητό είναι μελετημένο έτσι, ώστε να προσφέρει ισορροπημένη και πλήρη διατροφή στα παιδιά.  Τα τρόφιμα είναι φρέσκα και υγιεινά, ελληνικής προέλευσης και άριστης ποιότητας και θρεπτικής αξίας, αξιοποιώντας με εμπιστοσύνη προϊόντα από προμηθευτές που είναι και γονείς του Σχολείου μας.

Όλοι οι χώροι του σχολείου μας καθαρίζονται σχολαστικά και καθημερινά. Οι χώροι υγιεινής, που χρησιμοποιούνται από τα παιδιά, καθαρίζονται ανελλιπώς μετά από κάθε χρήση τους. Τα χαρτιά και τα είδη καθαρισμού είναι βιολογικά.