Διαδραστικό σχολείο

Από το 2010 η διδασκαλία των μαθημάτων σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου μας πραγματοποιείται με διαδραστικό τρόπο. Ο διαδραστικός πίνακας αποτελεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που χρησιμοποιείται στα περισσότερα ευρωπαϊκά σχολεία, το οποίο γίνεται το δεξί χέρι του εκπαιδευτικού και ταυτόχρονα μαγνητίζει την προσοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία καθιστώντας το μάθημα ιδιαίτερα ευχάριστο και δημιουργικό. Τα παιδιά με τη βοήθεια της αφής γράφουν λέξεις, δημιουργούν και μετακινούν σχήματα, λέξεις και αριθμούς πάνω στον πίνακα, σχηματίζουν εικόνες, συνθέτουν τις δικές τους ιστορίες, αποθηκεύουν, επαναφέρουν, μετρούν και συγκρίνουν. Οι μαθητές που έχουν δυσκολία στο γράψιμο στον απλό πίνακα, τώρα γίνονται πρωταγωνιστές! Το μάθημα γίνεται τόσο ελκυστικό, που προσελκύει την προσοχή ακόμα και των πιο ανήσυχων μαθητών. Μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση, οι έννοιες που διδάσκονται αποκτούν μεγάλο ενδιαφέρον, οι επεξηγήσεις γίνονται πιο αποτελεσματικές, τα κίνητρα για μάθηση αυξάνονται και η συμμετοχή των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία γίνεται αυτομάτως πιο ενεργή. Οι μαθητές μέσα από τον διαδραστικό πίνακα αυξάνουν την προσήλωσή τους στο μάθημα, καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και την αυτοεκτίμησή τους, αναπτύσσουν την κοινωνικότητα και επικοινωνία τους, μαθαίνουν να σκέφτονται, να εκτιμούν, να ελέγχουν και να καταλήγουν στα δικά τους συμπεράσματα. Ο εκπαιδευτικός δε χρειάζεται να ψάχνει για επιπλέον εποπτικά μέσα, όπως χάρτες, εικόνες, γεωμετρικά σχήματα, αριθμητήρια κτλ. Όλα αυτά προβάλλονται ζωντανά πλέον στην επιφάνεια του πίνακα, ενώ συνοδεύονται και από ήχο. Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να σχεδιάζει κάθε μάθημα με βάση τον διαδραστικό πίνακα, να το εμπλουτίζει με νέα στοιχεία, να ελέγχει και να προετοιμάζει με τον καλύτερο τρόπο τη μαθησιακή διαδικασία, ώστε να γίνει όσο το δυνατόν πιο αποδοτική για τους μαθητές του. Οι διαδραστικοί πίνακες χρησιμοποιούνται και στη διδασκαλία της Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας, με άριστα αποτελέσματα. Η ορθολογική χρήση της τεχνολογίας φέρνει τον μαθητή στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας αβίαστα, με αμείωτο ενδιαφέρον και προσφέρει στους εκπαιδευτικούς νέες δυνατότητες στη διδασκαλία μέσω πολλαπλών εφαρμογών, πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού και πηγών, δίνοντας άλλη διάσταση στην καθημερινή λειτουργία και ανάγκη της τάξης.