Διαδραστικό σχολείο

Τα Εκπαιδευτήριά μας από το 2010, έχουν εισάγει τους διαδραστικούς πίνακες σε όλα τα τμήματα των προνηπίων και νηπίων του Σχολείου μας, ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, που χρησιμοποιείται στα περισσότερα ευρωπαϊκά νηπιαγωγεία, το οποίο γίνεται το δεξί χέρι της νηπιαγωγού και ταυτόχρονα μαγνητίζει την προσοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία καθιστώντας το μάθημα ιδιαίτερα ευχάριστο και δημιουργικό. Τα παιδιά με τη βοήθεια της αφής δημιουργούν σχήματα, ζωγραφίζουν, αντιστοιχίζουν και συγκρίνουν μεγέθη, σχηματίζουν εικόνες, συνθέτουν παραμύθια, γράφουν αριθμούς και γράμματα με μοναδική ευκολία. Με τον τρόπο αυτό οι έννοιες που διδάσκονται γίνονται ιδιαίτερα ελκυστικές και αποκτούν μεγάλο ενδιαφέρον, οι επεξηγήσεις γίνονται πιο αποτελεσματικές, τα κίνητρα για μάθηση αυξάνονται και η συμμετοχή των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία γίνεται αυτομάτως πιο ενεργή. Χρησιμοποιούμε τη βιωματική εκπαίδευση, η οποία ενισχύει τους στόχους του βασικού προγράμματος. Οι νηπιαγωγοί έχουν στη διάθεσή τους απεριόριστο οπτικό υλικό, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ποικίλους τρόπους στο μάθημα των ελληνικών αλλά και των αγγλικών. Τα παιδιά μέσα από τον διαδραστικό πίνακα αυξάνουν την προσήλωσή τους στο μάθημα, καλλιεργούν τη δημιουργικότητά τους, αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη.