Εκπαιδευτική Ρομποτική και Τεχνολογία

Στη διεθνή  βιβλιογραφία τονίζεται η ανάγκη της ένταξης και της εκμάθησης των Νέων Τεχνολογιών ήδη από την προσχολική ηλικία, καθώς η εποχή που ζούμε χαρακτηρίζεται από τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας. Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να αποτελέσει η τεχνολογία εργαλείο μάθησης για τα παιδιά και η ένταξή της να γίνει με συστηματικό τρόπο μέσα από ενδιαφέρουσες παιγνιώδεις δραστηριότητες που διαπραγματεύονται θέματα του πραγματικού κόσμου. Τα μαθήματα βασίζονται στις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και ειδικότερα  στη βασική αρχή “learning by doing” όπως διατυπώθηκε από τον Αμερικάνο φιλόσοφο και ψυχολόγο John Dewey, κατά την οποία τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από την προσωπική τους δράση. Τα παιδιά αφού κατανοήσουν τους βασικούς κανόνες χρήσης του υπολογιστή, του διαδραστικού πίνακα και άλλων συσκευών και μέσων, ανακαλύπτουν και δημιουργούν ηλεκτρονικά πολυμεσικά παραμύθια, ψηφιακές ιστορίες και παραστάσεις ψηφιακού κουκλοθέατρου και ψηφιακού θεάτρου σκιών. Βασικό στοιχείο των μαθημάτων είναι η διαθεματική σύνδεση των γνωστικών αντικειμένων, αφού τα παιδιά εμπλέκονται σε διάφορες γνωστικές περιοχές, όπως της Γλώσσας, των Μαθηματικών, των Τεχνών, της Μηχανικής, των Φυσικών Επιστημών κ.α. Με τον τρόπο αυτό τους δίνεται η δυνατότητα να κατακτήσουν τις λεγόμενες δεξιότητες του 21ου αιώνα (“21st century skills”) όπως η ανάπτυξη της φαντασίας, της δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης, των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ο συνδυασμός και η σύνθεση πληροφοριών, η επίλυση προβλημάτων, η λήψη αποφάσεων, η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων και στάσεων όπως η συνεργασία, η υπευθυνότητα και η ομαδικότητα.

Ψηφιακό κουκλοθέατρο

Το ψηφιακό κουκλοθέατρο αποτελεί ιδανικό τρόπο για την ένταξη της τεχνολογίας στο αναλυτικό πρόγραμμα μέσα από την ενεργή συμμετοχή των παιδιών. Παράλληλα, διευκολύνει τη διαθεματική προσέγγιση των μαθημάτων επιτρέποντας τη μελέτη πληθώρας γνωστικών αντικειμένων. Τα παιδιά καλλιεργούν δεξιότητες αφήγησης και αναπαράστασης ιστοριών, κριτικής σκέψης, καθώς και τη δημιουργικότητά τους, μέσα από διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι μαθητές του νηπιαγωγείου ανακαλύπτουν δύο τεχνικές ψηφιακού κουκλοθέατρου: το ψηφιακό θέατρο σκιών και τα κινούμενα σχέδια.

Ψηφιακό θέατρο σκιών

Τα παιδιά αξιοποιούν τον διαδραστικό πίνακα και τις κατάλληλες εφαρμογές προκειμένου να δημιουργήσουν τη δική τους ψηφιακή παράσταση «Καραγκιόζη». Τα εργαλεία ψηφιακής εξιστόρησης που χρησιμοποιούν σκοπεύουν στην προσαρμογή του παραδοσιακού θεάτρου σκιών στη σύγχρονη εποχή, είναι κατάλληλα για την προσχολική ηλικία, προσελκύουν το ενδιαφέρον των παιδιών και συμβάλλουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων δημιουργικότητας. Επίσης,  παρέχουν μια μεγάλη πληθώρα από φιγούρες και σκηνικά, ενώ επιτρέπουν την ανάπτυξη της φαντασίας λειτουργώντας ως μέσα αυτοέκφρασης στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής παραγωγής μιας ψηφιακής παράστασης.

Κινούμενα σχέδια

Τα παιδιά δημιουργούν μια παράσταση ψηφιακού κουκλοθέατρου με την τεχνική clay animation. Πιο συγκεκριμένα, αφού δημιουργήσουν τις κούκλες και τα σκηνικά με πλαστελίνη,  παίρνουν φωτογραφίες κάθε ξεχωριστής κίνησης των ηρώων και την προβάλλουν καρέ καρέ σε γρήγορη διαδοχή με σκοπό να αποδώσουν την εντύπωση ενός κινούμενου αντικειμένου. Με τη χρήση υπολογιστών, ψηφιακών καμερών καθώς και εύχρηστων προγραμμάτων επιτυγχάνεται η γρήγορη επεξεργασία των εικόνων και διευκολύνεται η δημιουργία του βίντεο της ψηφιακής παράστασης. Στη συνέχεια, ζωντανεύουν τους ήρωές τους, ηχογραφώντας τους διαλόγους με τη χρήση μικροφώνων και ακουστικών.

«Ο κύκλος του νερού» μέσα από την εκπαιδευτική ρομποτική στο Νηπιαγωγείο μας

«Τα όνειρα των σκουπιδιών» μέσα από την τεχνική clay animation στο Νηπιαγωγείο μας

«Ο Καραγκιόζης φούρναρης» μέσα από το ψηφιακό θέατρο σκιών στο Νηπιαγωγείο μας