Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Νηπιαγωγείου

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για το Νηπιαγωγείο – Project

Με τον όρο «διαθεματική προσέγγιση» εννοούμε εκείνη τη μορφή διδασκαλίας όπου η γνώση αντιμετωπίζεται ως ολότητα, μέσα από διαφορετικές γνωστικές περιοχές και όχι μεμονωμένα. Ένα θέμα το οποίο διδάσκεται με βιωματικό τρόπο, συνδέεται με διαφορετικές μαθησιακές περιοχές, όπως μυθολογία, μελέτη περιβάλλοντος, φυσικές επιστήμες, γλώσσα, μαθηματικά, εικαστικά. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούμε ένα κατάλληλο περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, όπου δίνεται έμφαση στην επικοινωνία, τη συμμετοχή, την καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης, την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Μέσα από τον διαθεματικό τρόπο διδασκαλίας παιδιά και νηπιαγωγοί γίνονται συνδημιουργοί στη διαδικασία της μάθησης

Μαθηματικά

Το Νηπιαγωγείο μας με το κατάλληλο παιδαγωγικό υλικό, τους διαδραστικούς πίνακες, τα έντυπα του Σχολείου και την επαφή με το φυσικό περιβάλλον δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να παρατηρήσουν και να ανακαλύψουν ιδιότητες και σχέσεις ανάμεσα στα αντικείμενα.  Η φυσική τους περιέργεια λόγω ηλικίας τα βοηθά να οδηγούνται εύκολα στη δημιουργία ομαδοποιήσεων, ταξινομήσεων, διατάξεων και αντιστοιχιών όμοιων πραγμάτων. Έχοντας διδαχτεί τις βασικές μαθηματικές διαδικασίες και έννοιες από το Προνήπιο, προσεγγίζουν την έννοια του αριθμού πιο εύκολα και εξοικειώνονται με τα διάφορα μαθηματικά σύμβολα.  Διερευνούν πώς κατασκευάζονται οι αριθμοί μέχρι το 10, αναλύοντας και συνθέτοντας ποσότητες. Σκοπός του προγράμματος των μαθηματικών είναι να βοηθήσει τα παιδιά μέσα από βιωματικές καταστάσεις να επεκτείνουν τις πρώτες μαθηματικές γνώσεις τους και να εφαρμόζουν οικείες μαθηματικές δομές σε νέες καταστάσεις. Να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν απλά στερεά σχήματα, να επινοούν, να επιλύουν προβλήματα και να αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία. Μέσα από εξελικτικές μαθηματικές δραστηριότητες οργανώνουν και επεκτείνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τους αριθμούς προχωρώντας στην εκτέλεση απλών μαθηματικών πράξεων.

Γλώσσα

Σκοπός του εκπαιδευτικού μας προγράμματος είναι η ανάπτυξη του προφορικού λόγου των νηπίων μας μέσα από την επαφή τους με διάφορες μορφές γραπτού λόγου, την εκμάθηση των φωνητικών ήχων των γραμμάτων, κατάλληλα λεκτικά παιχνίδια και τέλος μέσα από την κατανόηση της μετατροπής του προφορικού λόγου σε γραπτό και το αντίθετο. Τα παιδιά μας μέσα σε ένα περιβάλλον με άφθονα γλωσσικά ερεθίσματα (διαδραστικοί πίνακες, έντυπα, παραμύθι, κουκλοθέατρο, δραματοποίηση, θεατρικό παιχνίδι και συζητήσεις) ανακαλύπτουν αβίαστα τα μυστικά του γραπτού λόγου (φωνήματα, γραμματικά σύμβολα, φωνολογική συνειδητοποίηση κ.ά.). Επιπλέον, μέσα από την ανάγνωση επιλεγμένων ποιημάτων κορυφαίων Ελλήνων ποιητών τα παιδιά εμπλουτίζουν και καλλιεργούν την προφορική τους έκφραση και εξοικειώνονται με τον έντεχνο λόγο.

Γραφή και ανάγνωση

Τα νήπιά μας που έχουν μυηθεί, ήδη από το Προνήπιο, στη σωστή φορά της ελληνικής γραφής, συνεχίζουν στο Νηπιαγωγείο για την ανάδειξη της δεξιότητας της γραφής των συμβόλων (γραμμάτων). Αφού ολοκληρωθεί η επαφή τους με τα σύμβολα – γράμματα, στη συνέχεια εύκολα κατανοούν τη σχέση ανάμεσα στον προφορικό και τον γραπτό λόγο, με αποτέλεσμα μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς να είναι σε θέση να γράψουν ολοκληρωμένες λέξεις και προτάσεις. Σταδιακά οδηγούνται στο να κατανοήσουν ότι συγκεκριμένα σύμβολα αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους ήχους, με αποτέλεσμα την ανάδειξη της δεξιότητας της ανάγνωσης,  η οποία είναι μια συνεχής και εξελικτική πορεία που αποκτά μεγάλη σημασία και μάλιστα καθοριστική για τη σχολική ζωή. Μεγάλη βοήθεια για τις ανάγκες της γραφής και ανάγνωσης προσφέρουν οι διαδραστικοί πίνακες, το πλούσιο εποπτικό υλικό του Νηπιαγωγείου μας και τα ειδικά έντυπα των Εκπαιδευτηρίων μας, πάνω στα οποία εργάζονται τα παιδιά.

Αγγλικά 

Τα νήπιά μας διδάσκονται την αγγλική γλώσσα από καθηγήτριες Αγγλικών και έχουν τη δυνατότητα μέσα από τους διαδραστικούς πίνακες, το παιχνίδι, το τραγούδι, το παραμύθι, το κουκλοθέατρο, τη ζωγραφική, τις προβολές, να έρθουν σε επαφή με αυτήν και να τη χρησιμοποιήσουν ως μέσο έκφρασης. Τους δίνουμε τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με την αγγλική γλώσσα και να αποκτήσουν ένα σημαντικό γλωσσικό λεξιλόγιο. Το να μάθει ένα νήπιο στην πρώιμη ηλικία μια ξένη γλώσσα υποστηρίζεται από επιστημονικές θεωρίες και διεθνείς μελέτες που έχουν αποδείξει ότι για τα παιδιά αυτά η μετέπειτα εκμάθηση γίνεται με πολύ γρήγορους και εύκολους ρυθμούς.

To Δημοτικό Σχολείο μας από το 2001 είναι εξεταστικό κέντρο για τις εξετάσεις Young Learners (Starters, Movers & Flyers) του Cambridge English και από το 2010 για τις εξετάσεις ΚΕΤ for schools & PET for schools. Η σωστή προετοιμασία και η μεθοδική δουλειά έχουν ως αποτέλεσμα οι υποψήφιοί μας να διακρίνονται στις εξετάσεις και το Σχολείο μας να έχει αναγνωριστεί επίσημα από το Cambridge English ως κέντρο προετοιμασίας εξετάσεων.

Πληροφορική

Η νέα απαίτηση του πολιτισμού μας παγκοσμίως είναι η γνώση της γλώσσας της πληροφορικής. Στο Νηπιαγωγείο μας τα παιδιά εξοικειώνονται με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τον τρόπο λειτουργίας τους, τις δυνατότητες που προσφέρουν και τη σωστή χρήση τους με ασφάλεια και προφύλαξη. Με τη μορφή παιχνιδιού και με τρόπο ευχάριστο χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως εργαλείο ανακάλυψης, δημιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των καθημερινών τους δυνατοτήτων. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιμοποιείται ως εποπτικό μέσο για σημαντικές ενότητες της ύλης του Νηπιαγωγείου.

Μουσικοκινητική αγωγή Orff

Το σύστημα μουσικοκινητικής αγωγής ORFF έχει δομηθεί με σκοπό να μυήσει τα παιδιά στον κόσμο της μουσικής, όχι μέσα από μια παραδοσιακή μαθησιακή διαδικασία, αλλά βιωματικά, μέσα από την καλλιέργεια της κινητικότητας, την ανάπτυξη της εκφραστικότητας του σώματος, τη συσχέτιση της μουσικής με τη λογοτεχνία και την παράδοση, μέσα από τον αυτοσχεδιασμό όπου σπουδαία θέση κατέχει ο λόγος, η κίνηση και η μουσική. Διδάσκεται από ειδικευμένη καθηγήτρια, με ένα πολύ ευχάριστο και παιδαγωγικό τρόπο, που ευαισθητοποιεί μουσικά και καλλιεργεί τις φωνητικές δυνατότητες των παιδιών.

Θεατρικό παιχνίδι

Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι και τον μαγικό κόσμο του κουκλοθέατρου τα παιδιά εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, ανακαλύπτουν τη μουσική, τη σκηνογραφία, αναπτύσσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα και πλουτίζουν το συναίσθημά τους. Μέσα από τη δραματική τέχνη καλλιεργούν τον προφορικό τους λόγο και ταυτόχρονα οργανώνουν τη σκέψη τους. Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν εντός και εκτός σχολείου παραστάσεις κουκλοθέατρου, καραγκιόζη και επιλεγμένες θεατρικές παραστάσεις. Παράλληλα, στην ειδικά διαμορφωμένη γωνιά της τάξης παίζουν με τις κούκλες του κουκλοθέατρου, τους δίνουν ζωή και μαγεύονται από αυτές.

Φυσική αγωγή – Ρυθμική γυμναστική

 Βοηθούμε τα παιδιά να αγαπήσουν την άθληση, να γνωρίσουν το σώμα τους, να παρουσιάσουν τα ταλέντα τους, να καλλιεργήσουν την αυτοπειθαρχία και να αναπτύξουν τον συντονισμό των κινήσεών τους. Ο αθλητισμός αποτελεί μέσο για την κοινωνικοποίηση και εκπαίδευση. Τα παιδιά μαθαίνουν να υπακούν στους κανόνες της ομάδας και να σέβονται τα δικαιώματα των άλλων. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσα από τα μαθήματα ρυθμικής – γυμναστικής, ποδοσφαίρου και μπάσκετ στο βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Η ποίηση στο Νηπιαγωγείο

 Η ανάγνωση επιλεγμένων ποιημάτων και λογοτεχνικών κειμένων αναπτύσσει την αισθητική και γλωσσική αντίληψη των παιδιών, τα οποία εμπλουτίζουν και καλλιεργούν την προφορική τους έκφραση και εξοικειώνονται με τον έντεχνο λόγο. Έρχονται σε επαφή με τη ζωή και το έργο κορυφαίων Ελλήνων ποιητών, όπως ο Ελύτης, ο Ρίτσος, ο Σεφέρης κ.ά. αναπτύσσοντας τη φαντασία και την κριτική τους σκέψη.

Εικαστικά – Αισθητική Αγωγή

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της αισθητικής αγωγής στοχεύουμε στην ανάπτυξη τεχνικών και αισθητικών ικανοτήτων των παιδιών, όπως η παρατηρητικότητα, η δημιουργικότητα, η φαντασία. Τα παιδιά χρησιμοποιώντας πρωτότυπα υλικά  παροτρύνονται να δημιουργούν και να εκφράζονται ελεύθερα, να καλλιεργούν τη φαντασία τους, να εμπνέονται, να χαίρονται, να εκφράζουν την επιδεξιότητά τους. Η γνωριμία και η επαφή των παιδιών  με έργα τέχνης μεγάλων Ελλήνων και ξένων ζωγράφων μέσα από τον διαδραστικό πίνακα προσφέρει πλούσια ερεθίσματα για την καλλιέργεια της αισθητικής τους, ενώ τους δίνει την ευκαιρία να αναπτύξουν μια προσωπική σχέση με τον πολιτισμό.

Φυσικές επιστήμες – Περιβαλλοντική αγωγή

Τα παιδιά στο Νηπιαγωγείο μας γνωρίζουν τις έννοιες των φυσικών επιστημών παίζοντας, παρατηρώντας και πειραματιζόμενα με ορισμένα φαινόμενα (παραγωγή θερμότητας, αέρας, καύση, εξάτμιση, πήξη, πάγος, αλλοίωση, ανάμιξη υλικών) τα κατανοούν, συμφιλιώνονται με αυτά και προστατεύονται από τις αιτίες που τα προκαλούν. Με τον τρόπο αυτό τα βοηθάμε να αποκτήσουν ουσιαστικές εμπειρίες από τον φυσικό κόσμο που τα περιβάλλει, ώστε να μπορούν να ερμηνεύουν μόνα τους, μέσα από τις μεθόδους των επιστημών, διάφορα καθημερινά θέματα. Παράλληλα, εξοικειώνονται και ευαισθητοποιούνται με το φυσικό περιβάλλον και με την προστασία του αποκτώντας οικολογική συνείδηση. Μαθαίνουν για τα πετρώματα, τα έντομα, τα ψάρια, τα ζώα, τη μόλυνση του περιβάλλοντος, την ανακύκλωση, την προστασία των δασών, τα καιρικά φαινόμενα, την έννοια του χρόνου, τον κύκλο του νερού, το σύμπαν κλπ. Τα παιδιά αναπτύσσουν θετική στάση σε θέματα γύρω από το περιβάλλον, την υγεία, την ασφάλεια, τη διατροφή, υιοθετώντας νέα πρότυπα συμπεριφοράς.

Δανειστική βιβλιοθήκη

Εξαιρετικής σημασίας για τη διαμόρφωση σχέσης ζωής με το βιβλίο έχει αποδειχθεί η εγγραφή μικρών παιδιών σε δανειστικές βιβλιοθήκες. Παιδιά που από την προσχολική ηλικία απέκτησαν τη συνήθεια να δανείζονται βιβλία, εξακολουθούν να κάνουν το ίδιο και κατά τη διάρκεια της εφηβείας τους. Ακόμη, παιδιά που δανείζονται βιβλία στην ηλικία των 4 και 5 ετών, γίνονται μαθητές με λιγότερα αναγνωστικά προβλήματα. Θέλοντας να συμβάλλουμε από πλευράς μας στην εδραίωση μιας καλής σχέσης ανάμεσα στο παιδί και το διάβασμα, στο Σχολείο μας λειτουργεί εδώ και χρόνια ο θεσμός της δανειστικής βιβλιοθήκης, η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς με νέους τίτλους και στόχος της είναι η καλλιέργεια της αγάπης για το βιβλίο και η μελλοντική δημιουργία συνειδητών αναγνωστών. Το βιβλίο δίνει στο παιδί τη δυνατότητα να ταξιδεύει, να ανακαλύπτει, να ξεκουράζεται, να εξερευνά, να μαθαίνει, να ενημερώνεται, να ονειρεύεται και να διασκεδάζει…

Λαογραφία – Παράδοση – Παραμύθια 

 Η ευαισθησία της ανθρωπιάς, η αλήθεια και η ομορφιά της γνώσης κρύβονται μέσα στα παραμύθια και τους μύθους, που αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τη γλωσσική, νοητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Αποτελούν πηγή έμπνευσης και δημιουργίας, ενώ οξύνουν τη σκέψη και τη φαντασία. Επιπλέον, η επαφή των νηπίων με θρύλους, λαϊκά παραμύθια και τραγούδια μέσα από δραματοποιήσεις οξύνουν τη σκέψη και τη φαντασία τους και τα φέρνουν σε επαφή με την παράδοση και την ιστορία του τόπου μας.

Διαπολιτισμική εκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο

Βασική αρχή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η συνεργασία ανάμεσα σε άτομα διαφορετικών εθνικοτήτων και κοινωνικών ομάδων. Στόχος είναι να κατανοήσουν τα νήπια τη μοναδικότητά τους, αλλά και την ομοιότητά τους με τα παιδιά του κόσμου. Αυτό γίνεται μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, όπως η δραματοποίηση, η φωτογραφία, τα παραμύθια, η ποίηση, το τραγούδι, μουσική και χοροί απ’ όλο τον κόσμο κτλ. Μέσα από τη διαπολιτισμική εκπαίδευση καλλιεργείται στα παιδιά το αίσθημα του σεβασμού απέναντι σε καθετί διαφορετικό, είτε αυτό λέγεται πολιτισμός, θρησκεία ή προσωπική δυνατότητα κάθε ανθρώπου.

Ελεύθερο παιχνίδι

Το ελεύθερο παιχνίδι, είτε ομαδικό είτε ατομικό, σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές μέσα στην τάξη ή στους υπαίθριους χώρους των Εκπαιδευτηρίων μας,  επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά υλικά και μέσα, να πειραματίζονται, να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να αναπτύσσονται, να κοινωνικοποιούνται, να ευχαριστιούνται και να διασκεδάζουν.

Μορφωτικές και ψυχαγωγικές επισκέψεις

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Σχολείου μας συμπληρώνεται από σειρά επισκέψεων στο φυσικό περιβάλλον, που δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τη φύση έξω από τα όρια του σχολείου, όπως επίσης και σε χώρους που έχουν άμεση σχέση με την πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά μας, τη λαϊκή παράδοση, τις καλές τέχνες και το θέατρο, παράγοντες που καλλιεργούν την ολόπλευρη ανάπτυξη και συγκρότηση του χαρακτήρα τους.

Επετειακές και εορταστικές εκδηλώσεις

Η κοινωνική ανάπτυξη των νηπίων, που είναι ένας από τους σημαντικότερους στόχους του Νηπιαγωγείου μας και η οποία τα βοηθάει στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και στην ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο,  επιτυγχάνεται μέσα από τις γιορτές και εκδηλώσεις που διοργανώνουμε. Οι επετειακές εκδηλώσεις φέρνουν σε επαφή τα παιδιά με την ιστορική και θρησκευτική ζωή του τόπου μας, οι γιορτές τα ψυχαγωγούν και συγχρόνως τους γνωρίζουν κάθε μορφή τέχνης, ενώ τέλος τους δίνουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις του λαού μας.