Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Προνηπίου

Διαθεματική προσέγγιση στο Προνήπιο – Project

Με τον όρο «διαθεματική προσέγγιση» εννοούμε εκείνη τη μορφή διδασκαλίας όπου η γνώση αντιμετωπίζεται ως ολότητα, μέσα από διαφορετικές γνωστικές περιοχές και όχι μεμονωμένα. Ένα θέμα το οποίο διδάσκεται με βιωματικό τρόπο, συνδέεται με διαφορετικές μαθησιακές περιοχές, όπως μυθολογία, μελέτη περιβάλλοντος, φυσικές επιστήμες, γλώσσα, μαθηματικά, εικαστικά. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούμε ένα κατάλληλο περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, όπου δίνεται έμφαση στην επικοινωνία, τη συμμετοχή, την καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης, την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Μέσα από τον διαθεματικό τρόπο διδασκαλίας παιδιά και νηπιαγωγοί γίνονται συνδημιουργοί στη διαδικασία της μάθησης.

Μαθηματικές έννοιες

Με το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα στοχεύουμε στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης των παιδιών, στη δημιουργία των προϋποθέσεων και των εφοδίων, που είναι απαραίτητα για την καλλιέργεια εκείνων των δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη γνώση και την κατανόηση της έννοιας «του αριθμού». Το Σχολείο μας με το κατάλληλο παιδαγωγικό υλικό, τους διαδραστικούς πίνακες, τα έντυπά μας και την επαφή με το φυσικό περιβάλλον δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να παρατηρήσουν και να ανακαλύψουν ιδιότητες και σχέσεις ανάμεσα στα αντικείμενα.  Η φυσική τους περιέργεια λόγω ηλικίας τα βοηθά να οδηγούνται εύκολα στη δημιουργία ομαδοποιήσεων, ταξινομήσεων, διατάξεων και αντιστοιχιών όμοιων πραγμάτων. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά μέσα από βιωματικές καταστάσεις να επεκτείνουν τις πρώτες μαθηματικές γνώσεις, όπως αυτές του χώρου και του χρόνου, της σύγκρισης, της αντιστοίχισης, της τάξης (σειράς), της ταξινόμησης του συνόλου, του υποσυνόλου και τέλος της έννοιας του αριθμού.

Καλλιέργεια της γλώσσας

Σε όλους τους λαούς είναι αυτονόητη η σπουδαιότητα που έχει η καλλιέργεια και η εξέλιξη της μητρικής γλώσσας στην τρυφερή προσχολική ηλικία. Για την επίτευξη του στόχου αυτού χρησιμοποιούμε τους διαδραστικούς πίνακες, τα έντυπα του Σχολείου, το παραμύθι, το κουκλοθέατρο, τη δραματοποίηση, το θεατρικό παιχνίδι και τις συζητήσεις. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες τα παιδιά αποκτούν γλωσσική ευχέρεια και μπορούν να ακούνε, να μιλάνε με τη σειρά και με ολοκληρωμένες προτάσεις να δημιουργούν τον δικό τους λόγο. Επιπλέον, μέσα από την ανάγνωση επιλεγμένων ποιημάτων κορυφαίων Ελλήνων ποιητών τα παιδιά εμπλουτίζουν και καλλιεργούν την προφορική τους έκφραση και εξοικειώνονται με τον έντεχνο λόγο.

Γραφή

Η διαδικασία της γραφής στο Προνήπιο έχει ως στόχο να μυηθούν τα παιδιά στη σωστή φορά της ελληνικής γραφής και να συνειδητοποιήσουν την κοινωνική διάσταση του γραπτού λόγου. Η γραφή αποτελεί μια διαδικασία η οποία βρίσκεται σε συνεχή αλληλεξάρτηση με την κινητικότητα και τα καθημερινά βιώματα των παιδιών. Ο γραφικός χώρος  μπορεί στην αρχή να είναι ο φυσικός χώρος, όπου το παιδί με τη συμμετοχή του σώματός του σχηματίζει τα γράμματα και σταδιακά τα γράφει.

Μεγάλη βοήθεια για τις ανάγκες της γραφής προσφέρουν οι διαδραστικοί πίνακες, το πλούσιο εποπτικό υλικό μας, καθώς και τα έντυπα των Εκπαιδευτηρίων μας, πάνω στα οποία εργάζονται τα παιδιά.

Αγγλικά 

Τα παιδιά διδάσκονται την αγγλική γλώσσα από καθηγήτριες Αγγλικών και έχουν τη δυνατότητα μέσα από τους διαδραστικούς πίνακες, το παιχνίδι, το τραγούδι, το παραμύθι, το κουκλοθέατρο, τη ζωγραφική, τις προβολές, να έρθουν σε επαφή με αυτήν και να τη χρησιμοποιήσουν ως μέσο έκφρασης. Τους δίνουμε τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με την αγγλική γλώσσα και να αποκτήσουν ένα σημαντικό γλωσσικό λεξιλόγιο. Το να μάθει ένα νήπιο στην πρώιμη ηλικία μια ξένη γλώσσα υποστηρίζεται από επιστημονικές θεωρίες και διεθνείς μελέτες που έχουν αποδείξει ότι για τα παιδιά αυτά η μετέπειτα εκμάθηση γίνεται με πολύ γρήγορους και εύκολους ρυθμούς.

To Δημοτικό Σχολείο μας από το 2001 είναι εξεταστικό κέντρο για τις εξετάσεις Young Learners (Starters, Movers & Flyers) του Cambridge English και από το 2010 για τις εξετάσεις ΚΕΤ for schools & PET for schools. Η σωστή προετοιμασία και η μεθοδική δουλειά έχουν ως αποτέλεσμα οι υποψήφιοί μας να διακρίνονται στις εξετάσεις και το Σχολείο μας να έχει αναγνωριστεί επίσημα από το Cambridge English ως κέντρο προετοιμασίας εξετάσεων.

Πληροφορική

 Η νέα απαίτηση του πολιτισμού μας παγκοσμίως είναι η γνώση της γλώσσας της πληροφορικής. Στο Προνήπιό μας τα παιδιά εξοικειώνονται με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τον τρόπο λειτουργίας τους, τις δυνατότητες που προσφέρουν και  τη σωστή χρήση τους με ασφάλεια και προφύλαξη. Με τη μορφή παιχνιδιού και με τρόπο ευχάριστο χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως εργαλείο ανακάλυψης, δημιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των καθημερινών τους δυνατοτήτων. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιμοποιείται ως εποπτικό μέσο για σημαντικές ενότητες της ύλης του Προνηπίου.

Μουσικοκινητική αγωγή Orff

Μια ολοκληρωμένη αγωγή που απευθύνεται στο παιδί είναι η μουσικοκινητική αγωγή, η οποία το θεωρεί ως ένα ενιαίο σύνολο, σωματικό, πνευματικό και ψυχικό. Επιστρατεύει το σώμα (με την κίνηση και την όξυνση των αισθήσεων), το πνεύμα (μεταδίδοντας γνώσεις που αφορούν στη μουσική, στον λόγο, στον χώρο, στον χρόνο) και την ψυχή (φέροντας το παιδί σε επαφή με αισθητικές μορφές). Όλα αυτά γίνονται βιωματικά μέσα από το σώμα και την κίνησή του, τους νόμους της μουσικής, της μετρικής, του λόγου, του χώρου, από ειδικευμένη καθηγήτρια, με ένα πολύ ευχάριστο και παιδαγωγικό τρόπο μέσα από το μουσικοπαιδαγωγικό σύστημα Orff, που ευαισθητοποιεί μουσικά και καλλιεργεί τις φωνητικές δυνατότητες του παιδιού. Τα παιδιά γνωρίζουν τα μουσικά όργανα, μαθαίνουν τραγούδια κι εμπλουτίζουν τα μουσικά τους ακούσματα.

Θεατρικό παιχνίδι

Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι και τον μαγικό κόσμο του κουκλοθέατρου τα παιδιά εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, ανακαλύπτουν τη μουσική, τη σκηνογραφία, αναπτύσσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα και πλουτίζουν το συναίσθημά τους. Μέσα από τη δραματική τέχνη καλλιεργούν τον προφορικό τους λόγο και ταυτόχρονα οργανώνουν τη σκέψη τους. Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν εντός και εκτός σχολείου παραστάσεις κουκλοθέατρου, καραγκιόζη και επιλεγμένες θεατρικές παραστάσεις. Παράλληλα, στην ειδικά διαμορφωμένη γωνιά της τάξης παίζουν με τις κούκλες του κουκλοθέατρου, τους δίνουν ζωή και μαγεύονται από αυτές.

Φυσική αγωγή – Ρυθμική γυμναστική

Βοηθούμε τα παιδιά να αγαπήσουν την άθληση, να γνωρίσουν το σώμα τους, να παρουσιάσουν τα ταλέντα τους, να καλλιεργήσουν την αυτοπειθαρχία και να αναπτύξουν τον συντονισμό των κινήσεών τους. Ο αθλητισμός αποτελεί μέσο για την κοινωνικοποίηση και εκπαίδευση. Τα παιδιά μαθαίνουν να υπακούν στους κανόνες της ομάδας και να σέβονται τα δικαιώματα των άλλων.

Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσα από τα μαθήματα ρυθμικής – γυμναστικής, ποδοσφαίρου και μπάσκετ στο βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Η ποίηση στο Προνήπιο

Η ανάγνωση επιλεγμένων ποιημάτων και λογοτεχνικών κειμένων αναπτύσσει την αισθητική και γλωσσική αντίληψη των παιδιών, τα οποία εμπλουτίζουν και καλλιεργούν την προφορική τους έκφραση και εξοικειώνονται με τον έντεχνο λόγο. Έρχονται σε επαφή με τη ζωή και το έργο κορυφαίων Ελλήνων ποιητών, όπως ο Ελύτης, ο Ρίτσος, ο Σεφέρης κ.ά. αναπτύσσοντας τη φαντασία και την κριτική τους σκέψη.

Εικαστικά – Αισθητική Αγωγή

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της αισθητικής αγωγής στοχεύουμε στην ανάπτυξη τεχνικών και αισθητικών ικανοτήτων των παιδιών, όπως η παρατηρητικότητα, η δημιουργικότητα, η φαντασία. Τα παιδιά χρησιμοποιώντας πρωτότυπα υλικά  παροτρύνονται να δημιουργούν και να εκφράζονται ελεύθερα, να καλλιεργούν τη φαντασία τους, να εμπνέονται, να χαίρονται, να εκφράζουν την επιδεξιότητά τους. Η γνωριμία και η επαφή των παιδιών  με έργα τέχνης μεγάλων Ελλήνων και ξένων ζωγράφων μέσα από τον διαδραστικό πίνακα προσφέρει πλούσια ερεθίσματα για την καλλιέργεια της αισθητικής τους, ενώ τους δίνει την ευκαιρία να αναπτύξουν μια προσωπική σχέση με τον πολιτισμό.

Φυσικές επιστήμες – Περιβαλλοντική αγωγή

Τα παιδιά στο Προνήπιό μας γνωρίζουν τις έννοιες των φυσικών επιστημών παίζοντας, παρατηρώντας και πειραματιζόμενα με ορισμένα φαινόμενα (παραγωγή θερμότητας, αέρας, καύση, εξάτμιση, πήξη, πάγος, αλλοίωση, ανάμιξη υλικών) τα κατανοούν, συμφιλιώνονται με αυτά και προστατεύονται από τις αιτίες που τα προκαλούν. Με τον τρόπο αυτό τα βοηθάμε να αποκτήσουν ουσιαστικές εμπειρίες από τον φυσικό κόσμο που τα περιβάλλει, ώστε να μπορούν να ερμηνεύουν μόνα τους, μέσα από τις μεθόδους των επιστημών, διάφορα καθημερινά θέματα. Παράλληλα, εξοικειώνονται και ευαισθητοποιούνται με το φυσικό περιβάλλον και την προστασία του αποκτώντας οικολογική συνείδηση. Μαθαίνουν για τα πετρώματα, τα έντομα, τα ψάρια, τα ζώα, τη μόλυνση του περιβάλλοντος, την ανακύκλωση, την προστασία των δασών, τα καιρικά φαινόμενα, την έννοια του χρόνου, τον κύκλο του νερού, το σύμπαν κλπ. Τα παιδιά αναπτύσσουν θετική στάση σε θέματα γύρω από το περιβάλλον, την υγεία, την ασφάλεια, τη διατροφή, υιοθετώντας νέα πρότυπα συμπεριφοράς.

Διαπολιτισμική εκπαίδευση στο Προνήπιο

Βασική αρχή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η συνεργασία ανάμεσα σε άτομα διαφορετικών εθνικοτήτων και κοινωνικών ομάδων. Στόχος είναι να κατανοήσουν τα νήπια τη μοναδικότητά τους, αλλά και την ομοιότητά τους με τα παιδιά του κόσμου. Αυτό γίνεται μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, όπως η δραματοποίηση, η φωτογραφία, τα παραμύθια, η ποίηση, το τραγούδι, μουσική και χοροί απ’ όλο τον κόσμο κτλ. Μέσα από τη διαπολιτισμική εκπαίδευση καλλιεργείται στα παιδιά το αίσθημα του σεβασμού απέναντι σε καθετί διαφορετικό, είτε αυτό λέγεται πολιτισμός, θρησκεία ή προσωπική δυνατότητα κάθε ανθρώπου.

Ελεύθερο παιχνίδι

Το ελεύθερο παιχνίδι, είτε ομαδικό είτε ατομικό, σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές μέσα στην τάξη ή στους υπαίθριους χώρους των Εκπαιδευτηρίων μας,  επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά υλικά και μέσα, να πειραματίζονται, να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να αναπτύσσονται, να κοινωνικοποιούνται, να ευχαριστιούνται και να διασκεδάζουν.

Λαογραφία – Παράδοση – Παραμύθια 

Η ευαισθησία της ανθρωπιάς, η αλήθεια και η ομορφιά της γνώσης κρύβονται μέσα στα παραμύθια και τους μύθους, που αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τη γλωσσική, νοητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Αποτελούν πηγή έμπνευσης και δημιουργίας, ενώ οξύνουν τη σκέψη και τη φαντασία. Επιπλέον, η επαφή των νηπίων με θρύλους, λαϊκά παραμύθια και τραγούδια μέσα από δραματοποιήσεις οξύνουν τη σκέψη και τη φαντασία τους και τα φέρνουν σε επαφή με την παράδοση και την ιστορία του τόπου μας.

Μορφωτικές και ψυχαγωγικές επισκέψεις

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Σχολείου μας συμπληρώνεται από σειρά επισκέψεων στο φυσικό περιβάλλον, που δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τη φύση έξω από τα όρια του σχολείου, όπως επίσης και σε χώρους που έχουν άμεση σχέση με την πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά μας, τη λαϊκή παράδοση, τις καλές τέχνες και το θέατρο, παράγοντες που καλλιεργούν την ολόπλευρη ανάπτυξη και συγκρότηση του χαρακτήρα τους.

Επετειακές και εορταστικές εκδηλώσεις

Η κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, που είναι ένας από τους σημαντικότερους στόχους του Προνηπίου μας και η οποία τα βοηθάει στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και στην ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο,  επιτυγχάνεται μέσα από τις γιορτές και εκδηλώσεις που διοργανώνουμε. Οι επετειακές εκδηλώσεις φέρνουν σε επαφή τα παιδιά με την ιστορική και θρησκευτική ζωή του τόπου μας, οι γιορτές τα ψυχαγωγούν και συγχρόνως τους γνωρίζουν κάθε μορφή τέχνης, ενώ τέλος τους δίνουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις του λαού μας.