Έντυπα σχολείου

Το σχολείο μας έχει δημιουργήσει μια σειρά εντύπων λαμβάνοντας υπόψιν τη διαπιστωμένη ανάγκη βελτίωσης και συμπλήρωσης των σχολικών βιβλίων. Τα έντυπα απευθύνονται κυρίως στη Γλώσσα, την Αριθμητική, τη Φυσική, το Σκέφτομαι και Γράφω, τη Λογοτεχνία και την Ιστορία. Τα έντυπα του σχολείου βοηθούν τα παιδιά να συσχετίζουν τις γνώσεις τους, να διατυπώνουν προβληματισμούς και να δικαιολογούν τις αποφάσεις και επιλογές τους. Τα θέματα που αναλύουν, συμπληρώνουν τα βιβλία τους και δημιουργούν ευκαιρίες για συζήτηση. Οι ασκήσεις που περιλαμβάνουν, ολοκληρώνουν τα κενά του μαθήματος με ερωτήσεις και ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, σωστού ή λάθους. Παράλληλα, συμβάλλουν στην ανάπτυξη της παρατηρητικότητας, καθώς επίσης και της  δημιουργικής και κριτικής σκέψης του μαθητή.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε ενδεικτικές σελίδες των εντύπων της Α' Δημοτικού.

Δείτε το βίντεο εδώ

Πατήστε εδώ για να δείτε ενδεικτικές σελίδες των εντύπων της Β' Δημοτικού.

Δείτε το βίντεο εδώ

Πατήστε εδώ για να δείτε ενδεικτικές σελίδες των εντύπων της Γ' Δημοτικού.

Δείτε το βίντεο εδώ

Πατήστε εδώ για να δείτε ενδεικτικές σελίδες των εντύπων της Δ' Δημοτικού.

Δείτε το βίντεο εδώ

Πατήστε εδώ για να δείτε ενδεικτικές σελίδες των εντύπων της Ε' Δημοτικού.

Δείτε το βίντεο εδώ

Πατήστε εδώ για να δείτε ενδεικτικές σελίδες των εντύπων της Στ' Δημοτικού.

Δείτε το βίντεο εδώ