Έντυπα Σχολείου

Το Σχολείο μας έχει δημιουργήσει μια σειρά εντύπων λαμβάνοντας υπόψη τη διαπιστωμένη ανάγκη βελτίωσης και συμπλήρωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος. Τα έντυπα απευθύνονται κυρίως στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά και βοηθούν τα παιδιά να συσχετίζουν τις γνώσεις τους μέσα από ασκήσεις εμπέδωσης, να διατυπώνουν προβληματισμούς και να εκφράζουν τις απόψεις τους. Τα θέματα που αναλύουν, συμπληρώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και δημιουργούν ευκαιρίες για συζήτηση. Παράλληλα, συμβάλλουν στην ανάπτυξη της παρατηρητικότητας, της δημιουργικής και της κριτικής σκέψης του παιδιού.

 

Έντυπα για την καλύτερη προετοιμασία του νηπίου για την Α΄ Δημοτικού

Για την καλύτερη προετοιμασία των νηπίων για την Α΄ Δημοτικού, έχουμε δημιουργήσει μια σειρά από έντυπα για τα Μαθηματικά και για τη γραφή και αναγνώριση των συμβόλων των γραμμάτων. Η ύλη που περιέχεται στα έντυπα αυτά είναι η ίδια που έχει διδαχτεί και από τις νηπιαγωγούς στα έντυπα της τάξης. Σκοπός των εντύπων είναι: α) να βοηθήσουν το παιδί στην εμπέδωση των μαθηματικών εννοιών και των γραμμάτων (η σωστή εμπέδωση των γνώσεων που μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο γίνεται πάντα στο σπίτι), β) να προσδιοριστεί ο χώρος και ο χρόνος εργασίας του παιδιού στο σπίτι και γ) να μάθει να συνεργάζεται με την υπόλοιπη οικογένεια. Η εργασία των παιδιών γίνεται πάντα στο σπίτι, χωρίς καταπίεση ή άγχος. Τα έντυπα συμπληρώνονται με τη βοήθεια γραπτών οδηγιών που στέλνει κάθε εβδομάδα η νηπιαγωγός. Η εργασία των παιδιών πάνω στα έντυπα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή τα έντυπα στέλνονται στο σχολείο, όπου ελέγχονται από τις νηπιαγωγούς και τη Δευτέρα επιστρέφονται με νέες οδηγίες. Η εργασία πάνω στα έντυπα συμβάλλει στην ολοκληρωμένη προετοιμασία των νηπίων για την Α΄ Δημοτικού, με σαφή συνειδητοποίηση για την εργασία στο σπίτι.

Πατήστε εδώ για να δείτε ενδεικτικές σελίδες των εντύπων του Νηπιαγωγείου μας.

Πατήστε εδώ για να δείτε ενδεικτικές σελίδες των εντύπων του Νηπιαγωγείου μας

Πατήστε εδώ για να δείτε ενδεικτικές σελίδες των εντύπων του Νηπιαγωγείου μας.

Πατήστε εδώ για να δείτε ενδεικτικές σελίδες των εντύπων για την προετοιμασία για την Α΄ Δημοτικού.