Ιδιαίτερο μουσικής προπαιδείας – Θεατρικό παιχνίδι

Στα πλαίσια του ιδιαίτερου της μουσικής προπαιδείας τα παιδιά εξοικειώνονται με τα διαφορετικά ηχοχρώματα των οργάνων, εμπλουτίζουν τα μουσικά τους ακούσματα, μαθαίνουν τραγούδια, γνωρίζουν τις νότες και τα διάφορα μουσικά όργανα, λειτουργούν στα πλαίσια μιας οργανωμένης ορχήστρας που σαν στόχο έχει την προώθηση των μουσικών ιδεών – συναισθημάτων τους και την ελεύθερη έκφρασή τους. Με το θεατρικό παιχνίδι μέσα από μια διαρκή μίμηση προσώπων, γεγονότων και παραμυθιών τα παιδιά εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, αναπτύσσουν τον προφορικό τους λόγο, ανακαλύπτουν τη σκηνογραφία, τη δημιουργία και πλουτίζουν το συναίσθημά τους. Μυούνται έτσι στον χώρο της τέχνης και γίνονται «μικροί καλλιτέχνες». Τα μαθήματα γίνονται από καθηγήτρια Μουσικής – Θεατρολογίας, που έχει ειδικευτεί στο σύστημα ORFF στην Αυστρία.