Ηλεκτρονική πλατφόρμα - Blog σχολείου

Ηλεκτρονική πλατφόρμα σχολείου

Τα Εκπαιδευτήριά μας αξιοποιούν την παράδοση και επιδιώκουν την πρόοδο και την πρωτοπορία στον χώρο της γνώσης και της εκπαίδευσης. Βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ικανοποιώντας τις ανάγκες των μαθητών μας, των γονέων τους και του εκπαιδευτικού δυναμικού μας. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, αναβαθμίσαμε την επικοινωνία μας με τους γονείς, αλλά κυρίως με τους μαθητές μας, προάγοντας την παρεχόμενη εκπαίδευση. Έτσι, δημιουργήσαμε την ηλεκτρονική πλατφόρμα του σχολείου μας στην οποία έχουν πρόσβαση οι γονείς, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μας. Οι μαθητές μας μέσα από αυτή μπορούν να έχουν άμεση επικοινωνία με τον δάσκαλό τους, να βλέπουν το καθημερινό φύλλο εργασιών, το ωρολόγιο πρόγραμμα, το εκπαιδευτικό εποπτικό υλικό που χρησιμοποιείται στην τάξη, τη βαθμολογία τους, να στέλνουν εργασίες για διόρθωση, να λαμβάνουν σημειώσεις για τη διδακτέα ύλη ή να συμμετέχουν σε συζητήσεις με θέματα που ορίζονται από τον δάσκαλο κάθε τμήματος και τους μαθητές του.  Οι γονείς των μαθητών μας μέσω της πλατφόρμας μπορούν να έχουν άμεση επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό του παιδιού τους, τη Γραμματεία και τη Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων, για ζητήματα που αφορούν σε εκπαιδευτικά ή παιδαγωγικά θέματα, δρομολόγια σχολικών λεωφορείων, να ενημερώνονται μέσω συνδέσμων για τα οικονομικά, να έχουν πρόσβαση στις ανακοινώσεις του σχολείου, τις φωτογραφίες και τα βίντεο από τη σχολική μας ζωή.

Blog σχολείου

Από τη σχολική χρονιά 2016 – 2017 δημιουργήσαμε το blog του σχολείου μας «Τα πασχαλάκια» (www.paschalakia.com), μια σελίδα με ποικίλο υλικό και ενδιαφέροντα θέματα για τους μαθητές μας, μέσα από την οποία μπορούν να εκφράζονται και παράλληλα να έχουν στη διάθεσή τους πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό και παιχνίδια.

Το blog περιλαμβάνει την αρχική σελίδα με τα εξής επιμέρους:

  • «Τα πασχαλάκια σε δράση», σελίδα που περιλαμβάνει γεγονότα και δράσεις από τη σχολική ζωή των μαθητών μας.
  • «Τα πασχαλάκια κάνουν ρεπορτάζ», στην οποία οι μαθητές ανεβάζουν τα ρεπορτάζ ποικίλης ύλης για θέματα που τους ενδιαφέρουν και τους απασχολούν.
  • «Η εφημερίδα του σχολείου μας», όπου υπάρχουν τα αρχεία των εφημερίδων του σχολείου.
  • Ο σύνδεσμος της ιστοσελίδας του σχολείου μας.
  • Ο σύνδεσμος της δανειστικής βιβλιοθήκης.

 

Στις υπόλοιπες σελίδες του blog υπάρχουν παιχνίδια, λογισμικά, ύλη από τα μαθήματα των διαφόρων τάξεων, καθώς κι εκπαιδευτικά βίντεο όπως: Μαθηματικά Α΄ έως Γ΄ τάξης & Δ΄ έως ΣΤ΄ τάξης, Γραμματική, Γλώσσα Α΄ έως Β΄ τάξης, Λογοτεχνία, Ιστορία, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Πληροφορική, Γεωγραφία, η σελίδα της χορωδίας του σχολείου μας, θέματα για την υγεία, τα μουσεία και τον πολιτισμό, τη μυθολογία, εκπαιδευτικά παιχνίδια, σελίδες με σταυρόλεξα, εικονογραφημένα κλασικά αλλά και παιδαγωγικά άρθρα.