Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών στο Δημοτικό Σχολείο μας εκτός από το επίσημο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας περιλαμβάνει και τη διδασκαλία επιπλέον μαθημάτων όπως Νεοελληνική Λογοτεχνία, Αρχαία Ελληνικά, Θεατρολογία, Μουσικοκινητική Αγωγή, Πληροφορική, εργαστήρια Φυσικής, χειροτεχνικές κατασκευές κ.ά. Τα Αγγλικά διδάσκονται από την Α΄ τάξη σαν κύριο μάθημα τέσσερις φορές την εβδομάδα, με τη βοήθεια των διαδραστικών πινάκων. Από τη Γ΄ τάξη αρχίζει η διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας, όπου οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ Γαλλικών ή Γερμανικών. Επίσης, τα μαθήματα των διαφόρων ειδικοτήτων (όπως θεατρολογία, τεχνικά, μουσική, πληροφορική, γυμναστική κτλ.) διδάσκονται από καθηγητές ανάλογης ειδικότητας.

Στα Εκπαιδευτήριά μας διευρύνουμε και εμπλουτίζουμε την καθορισμένη από το Υπουργείο Παιδείας διδασκόμενη ύλη μέσα από μια σειρά δικών μας εντύπων τόσο στην Αριθμητική, όσο και στα γλωσσικά μαθήματα, ώστε οι μαθητές μέσα από ποιοτικό και όχι ποσοτικό τρόπο εργασίας να οδηγούνται πιο εύκολα στην εμπέδωση της διδασκόμενης ύλης. Επίσης, δίνουμε ιδιαίτερη βάση στις φυσικές επιστήμες, καθώς στο εργαστήριο των Εκπαιδευτηρίων μας γίνονται πειράματα της αντίστοιχης ύλης των βιβλίων του Οργανισμού.

Στο πλαίσιο των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων οι μαθητές μας συμμετέχουν σε χορωδία, ορχήστρα και θεατρική ομάδα, ενώ στο πλαίσιο των αθλητικών δραστηριοτήτων καλλιεργείται η έννοια της ευγενούς άμιλλας μέσα από τη διοργάνωση διαφόρων αθλητικών δραστηριοτήτων και ημερίδων. Ειδικά και εκπαιδευτικά προγράμματα συμπληρώνουν το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, όπως αθλητικές ημερίδες, περίπατοι στη φύση, επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, παρακολούθηση προσεκτικά επιλεγμένων θεατρικών παραστάσεων κ.ά.

Όλοι οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα των απογευματινών δραστηριοτήτων, στο οποίο λειτουργούν τμήματα απογευματινής μελέτης, μουσικής, κολύμβησης, μπαλέτου, ποδοσφαίρου, μίνι τένις, taekwondo και ελληνικών παραδοσιακών χορών. Επιπλέον, υπάρχουν τμήματα φύλαξης για παιδιά εργαζόμενων γονέων, για τις αργίες Χριστουγέννων, Πάσχα κτλ.

Γλωσσική καλλιέργεια και προώθηση των μαθητών σύμφωνα με τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντά τους

Στόχος:

 • Ο προβληματισμός για το επίπεδο γλωσσικής κατάρτισης και επάρκειας των σημερινών μαθητών μας και αυριανών πολιτών της κοινωνίας μας.
 • Η αύξηση των δυνατοτήτων του κάθε μαθητή, ώστε να αξιοποιεί τις ικανότητές του στον μέγιστο δυνατό βαθμό και στον μικρότερο δυνατό χρόνο. Η αύξηση αυτή προϋποθέτει διαφοροποίηση από τους σημερινούς στόχους κι ενίσχυση των μέσων και διαδικασιών διδασκαλίας.

Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσα από:

 • Τη σωστή διατήρηση, καλλιέργεια και προαγωγή της μητρικής γλώσσας.
 • Την ουσιαστική καλλιέργεια όλων των τομέων της γλώσσας, με ελάχιστη αρχή τις απαιτήσεις του Αναλυτικού Προγράμματος.
 • Την εκπόνηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με βάση τη συνεχή και αυξανόμενη δυσκολία.
 • Την αύξηση των συνολικών ωρών διδασκαλίας.
 • Τη σειρά εντύπων Γλώσσας του σχολείου μας για όλες τις τάξεις, τα οποία συμβαδίζουν με το βιβλίο του Οργανισμού και είναι εμπλουτισμένα με ασκήσεις διδασκαλίας και εμπέδωσης.
 • Τη χρήση των διαδραστικών πινάκων.

Γνωριμία των παιδιών με τη Λογοτεχνία         

Στα Εκπαιδευτήριά μας έχουμε καθιερώσει τη γνωριμία των μαθητών μας με τη Λογοτεχνία χρησιμοποιώντας λογοτεχνικά κείμενα για την ανάγνωση στο μάθημα της Γλώσσας. Με τον τρόπο αυτό, το παιδί διαβάζοντας ένα ενδιαφέρον κείμενο που του προσφέρει συγκίνηση και δράση, συμφιλιώνεται άμεσα με την ανάγνωση και προχωρά ευκολότερα στη συζήτηση, την εμβάθυνση και τον σχολιασμό του. Τα λογοτεχνικά κείμενα προσεγγίζονται στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας ως είδος λόγου, όπως προσεγγίζονται και τα άλλα είδη λόγου. Στον βαθμό που η Λογοτεχνία προσφέρεται ως υλικό της γλωσσικής διδασκαλίας,  απλοποιείται για την καλύτερη προβολή της δομής, της λειτουργίας και των ορίων της γλώσσας, ειδικότερα όταν προσεγγίζονται ποιητικά ή ιδιόμορφα κείμενα.

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας, κρίνεται σκόπιμη η μερική αποσύνδεση της διδασκαλίας των λογοτεχνικών κειμένων από τη διδασκαλία  του γλωσσικού μαθήματος, γιατί η Λογοτεχνία παίζει σημαντικό ρόλο στη γλωσσική και γενικότερα στην αισθητική καλλιέργεια του παιδιού και στην ευαισθητοποίησή του απέναντι στα προβλήματα της ζωής. Παράλληλα, συνδέουμε τη Λογοτεχνία με το παιχνίδι, την ψυχαγωγία, την καλλιέργεια του συναισθήματος, τον προβληματισμό και τον διάλογο πάνω σε ποικίλα θέματα. Επίσης, κάθε χρόνο το σχολείο μας διοργανώνει διαγωνισμό φιλαναγνωσίας και συμμετέχει σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας με στόχο την καλλιέργεια της επαφής των παιδιών με τη λογοτεχνία και την αγάπη τους για το βιβλίο.

Αριθμητική, ασκήσεις, προβλήματα για την κατάκτηση μαθηματικών εννοιών με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας

Αιτίες:

 • Οι σημερινές ανανεωτικές κινήσεις της εποχής μας και οι προσπάθειες εισαγωγής νέων, πιο σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας.
 • Η διαπίστωση ότι τα Μαθηματικά για πολλά παιδιά δεν είναι και τόσο ευχάριστο μάθημα, ενώ υπάρχουν ακόμα παιδιά των οποίων η στάση απέναντι στο μάθημα αυτό, αν δεν είναι στάση άρνησης και αποστροφής, είναι τουλάχιστον στάση διστακτικότητας και υπεκφυγής.
 • Η καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης των μαθητών.

Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσα από:

 • Τη συμπλήρωση της ελλιπούς μαθηματικής υποδομής, διότι είναι φανερό ότι στα παιδιά των πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου δεν μπορούμε να δώσουμε καμιά από τις παραπάνω εξηγήσεις, εφόσον τώρα βρίσκονται στα πρώτα στάδια εκμάθησης των Μαθηματικών.
 • Το γεγονός ότι τις αιτίες του φαινομένου δεν πρέπει να τις αναζητούμε στο παρελθόν – σε μια ελλιπή π.χ. μαθηματική υποδομή – αλλά στο παρόν και συγκεκριμένα ανάμεσα στους παράγοντες εκείνους οι οποίοι, σύμφωνα με τα δεδομένα των επιστημών που έχουν ως αντικείμενο τη μάθηση και το παιδί, μπορούν να επηρεάζουν αρνητικά τη στάση των παιδιών απέναντι στα Μαθηματικά.
 • Τη διαπίστωση ότι ένας σημαντικός παράγοντας ο οποίος είναι υπαίτιος για τη δημιουργία της αρνητικής αυτής στάσης, είναι ασφαλώς ο τρόπος παρουσίασης και διδασκαλίας των Μαθηματικών.

Ο στόχος μας υλοποιείται μέσα από:

 • Συζήτηση – Κατανόηση.
 • Επαναληπτικές δραστηριότητες – Επισήμανση κενών (ή ελλείψεων).
 • Εμπέδωση – Ασκήσεις εφαρμογής.
 • Σειρά εντύπων Αριθμητικής του σχολείου μας με επιλεγμένες ασκήσεις, που βοηθούν αποτελεσματικά.
 • Τη χρήση των διαδραστικών πινάκων.

Το σχολείο μας συμμετέχει ως «Κέντρο Εξέτασης» στον Διεθνή Μαθηματικό Διαγωνισμό «Καγκουρό», που διοργανώνει η «Καγκουρό Ελλάς» σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Μαθηματικών. Ο διαγωνισμός αυτός είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός διασκεδαστικός διαγωνισμός στον κόσμο.

Η ιστορική γνώση και παιδεία των μαθητών μας ως απαραίτητη προϋπόθεση στο σύγχρονο γίγνεσθαι της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Στόχος:

 • Η εκμάθηση και κατανόηση των ιστορικών γεγονότων που ξεκινά από την πεποίθησή μας ότι η εμβάθυνση στην Ιστορία, η σύλληψη της πολυπλοκότητας των ανθρώπινων πραγμάτων και των δυνάμεων και σχέσεων που τα διαμορφώνουν, θα βοηθήσουν τους μαθητές μας ν’ αρχίσουν να σκέπτονται ιστορικά, δηλαδή να στοχάζονται και να ενεργούν περισσότερο συνειδητά.
 • Τα θέματα που μελετά η Ιστορία μας, προσπαθούμε να τα μεταδίδουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια αποβλέποντας όχι μόνο στην απόκτηση γνώσεων, αλλά και στην ενθάρρυνση ενός κριτικού διαλόγου, επειδή πιστεύουμε ότι με αυτό τον τρόπο θα βοηθήσουμε τα παιδιά να προσεγγίσουν δημιουργικά τα ιστορικά γεγονότα και να κατανοήσουν την εξελικτική πορεία του ανθρώπου μέσα στον χρόνο.

Με τα παραπάνω επιτυγχάνουμε:

 • Την ανάπτυξη της ιστορικής συνείδησης των μαθητών μας.
 • Την καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης.

Ο στόχος μας υλοποιείται μέσα από:

 • Επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.
 • Προβολή εκπαιδευτικού διαδραστικού υλικού.
 • Έντυπα του σχολείου.
 • Τη χρήση των διαδραστικών πινάκων.

Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας

Το σχολείο μας από την Α΄ τάξη διδάσκει τα Αγγλικά ως κύριο μάθημα με τη βοήθεια των διαδραστικών πινάκων, ανταποκρινόμενο στις σημερινές ανάγκες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία χρησιμοποιεί την αγγλική γλώσσα ως αποκλειστικό μέσο επικοινωνίας. Το μάθημα των Αγγλικών διδάσκεται σε όλες τις τάξεις τέσσερις διδακτικές ώρες την εβδομάδα, από έμπειρους καθηγητές της αγγλικής γλώσσας.

Το σχολείο μας συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο του Cambridge English και δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές του να αποκτούν τα πρώτα τους αναγνωρισμένα διπλώματα από τη Δ΄ τάξη. Από το 2001 το σχολείο μας είναι πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο για τις εξετάσεις Young Learners (Starters, Movers & Flyers) του Cambridge English και από το 2010 για τις εξετάσεις ΚΕΤ for schools & PET for schools. Η σωστή προετοιμασία και η μεθοδική δουλειά έχουν ως αποτέλεσμα οι υποψήφιοί μας να διακρίνονται στις εξετάσεις και το σχολείο μας να έχει αναγνωριστεί επίσημα από το Cambridge English ως κέντρο προετοιμασίας εξετάσεων.

 Cambridge English Penfriends

Οι μαθητές μας στην Ε΄ Δημοτικού έχουν τη δυνατότητα να αλληλογραφούν στα Aγγλικά με παιδιά της ηλικίας τους από διαφορετικά μέρη του κόσμου, ερχόμενοι σε επαφή με καινούριους πολιτισμούς, ήθη και έθιμα. Επίσης, ενισχύεται η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας  με έναν τρόπο  πρακτικό, διασκεδαστικό κι επικοινωνιακό,  ενώ τους δίνεται η ευκαιρία να εξασκήσουν αυτά που έχουν μάθει. Μέσα από το  πρόγραμμα φίλων δι’ αλληλογραφίας του Πανεπιστημίου του Cambridge, οι μαθητές μπορούν να  γράψουν  κείμενα στα Αγγλικά, να  ζωγραφίσουν εικόνες και να δημιουργήσουν τις δικές τους εφευρέσεις. Επιπλέον, επιδιώκεται η δημιουργία νέων, διασκεδαστικών δραστηριοτήτων στην τάξη, η ανταλλαγή απόψεων, ο διάλογος, η εξάσκηση στη γραφή και στη γραπτή κατανόηση. Μέσω του προγράμματος οι μαθητές μας μπορούν να συνδεθούν με ένα σχολείο σε άλλο μέρος του κόσμου, εύκολα και με ασφάλεια, να αναπτύξουν μια σχέση με αγγλόφωνους συνομήλικούς τους και να συμμετέχουν ακόμα και σε τηλεδιασκέψεις μαζί τους. Σταδιακά, χτίζεται η αυτοπεποίθησή τους, καθώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν την αγγλική γλώσσα μόνοι τους. Σκοπός είναι οι μαθητές αφενός να επικοινωνούν και αφετέρου να κατανοήσουν τη χρήση της αγγλικής γλώσσας σε πρακτικό επίπεδο. H προσπάθειά  τους αναρτάται στην ιστοσελίδα του Cambridge (https://penfriends.cambridgeenglish.org/viewschool.php?id=6474 ) και αποστέλλεται σε σχολεία σε όλο τον κόσμο. Στους μαθητές και τις μαθήτριες απονέμονται πιστοποιητικά συμμετοχής.

Διδασκαλία της Γερμανικής – Γαλλικής Γλώσσας

Από τη Γ΄ τάξη οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων μας επιλέγουν τη δεύτερη ξένη γλώσσα, Γαλλικά ή Γερμανικά, η οποία διδάσκεται ως δευτερεύον μάθημα, με τη βοήθεια των διαδραστικών πινάκων. Σε περίπτωση που οι μαθητές δυσκολεύονται να επιλέξουν τη δεύτερη γλώσσα, έχουν τη δυνατότητα να πειραματιστούν με τη βοήθεια των καθηγητών τους, εφόσον δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση από το σπίτι. Το σχολείο μας συνεργάζεται με το Ινστιτούτο GOETHE και το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές του να αποκτούν τα πρώτα τους αναγνωρισμένα διπλώματα από τη ΣΤ΄ τάξη.

Πληροφορική και νέες τεχνολογίες

Το μάθημα Πληροφορική και Τεχνολογία στην Εκπαίδευση θεωρείται σήμερα πρωταρχικό στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, τόσο για την προσέγγιση των στόχων του νέου σχολείου, όσο και για την εφαρμογή των αρχών και μεθόδων της σύγχρονης παιδαγωγικής. Το μάθημα στοχεύει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων ενώ παράλληλα συνδυάζει επιστημονική συγκρότηση. Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή δυνατότητας εμπλοκής των μαθητών/τριών σε μια δημιουργική και καινοτόμο διαδικασία μέσα από την οποία θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή και το θρήσκευμα, για να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν διάφορα προϊόντα, συστήματα και περιβάλλοντα, για να ικανοποιήσουν διάφορες ανάγκες και να επιλύσουν προβλήματα του ανθρώπινου περιβάλλοντος (κοινωνικό, φυσικό, τεχνητό και δομημένο). Το μάθημα παρέχει ακόμα στους μαθητές δυνατότητες ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων για αυτοδύναμη δημιουργική δράση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας του 21ου αιώνα.

Θεατρολογία

Η έκφραση στο σημερινό παιδί είναι το ίδιο απαραίτητη και σημαντική με το να μάθει να γράφει και να διαβάζει. Ένας μαθητής που εκφράζεται σωστά, γράφει σωστά και έχει τη δυνατότητα να διαβάζει δημιουργικά. Ο τρόπος έκφρασης καλλιεργείται μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, που είναι ένα πολύτιμο παιδαγωγικό μέσο, το οποίο εξυπηρετεί την επίτευξη του στόχου αυτού. Οι μαθητές διδάσκονται το θεατρικό παιχνίδι από ειδικό εμψυχωτή και μέσα από το παιχνίδι χρησιμοποιώντας τεχνικές και ασκήσεις του θεάτρου μαθαίνουν να εκφράζονται, να εξωτερικεύουν το συναίσθημά τους, να αυτοσχεδιάζουν, να σκηνοθετούν, να ανακαλύπτουν και να εξερευνούν τον εαυτό τους και τους άλλους. Μαθαίνουν να μη φοβούνται να εκφραστούν, να αυτοσυγκεντρώνονται, να αποκτούν αυτοέλεγχο,  να κοινωνικοποιούνται και να συγκροτούν τη σκέψη και τον λόγο τους. Σκοπός του μαθήματος της Θεατρολογίας είναι η ενεργοποίηση της διδακτικής πράξης και όχι η δημιουργία μελλοντικών ηθοποιών.

Δανειστική βιβλιοθήκη για τους μαθητές του Δημοτικού

Στόχος:

 • Η καλλιέργεια της αγάπης του παιδιού για το βιβλίο.
 • Η δυνατότητα πρόσβασης των μαθητών του Δημοτικού σε πλήρη σειρά επιλεγμένων βιβλίων λογοτεχνίας, παραμυθιού, μυθολογίας κλπ.
 • Η μελλοντική δημιουργία συνειδητών αναγνωστών χάρη στην επαφή των παιδιών με το βιβλίο.

Τα παραπάνω υλοποιούνται μέσα από την ανάγνωση βιβλίων που δίνουν στο παιδί τη δυνατότητα να ταξιδεύει, να ανακαλύπτει, να ξεκουράζεται, να εξερευνά, να μαθαίνει, να ενημερώνεται, να ονειρεύεται και να διασκεδάζει.

Παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων   

Οι μαθητές μας κάθε χρόνο παρακολουθούν σειρά επιλεγμένων θεατρικών παραστάσεων, στο Εθνικό θέατρο, την Εθνική Λυρική Σκηνή, το Μέγαρο Μουσικής, το θέατρο του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, το θέατρο Πόρτα, το θέατρο Κιβωτός κ. ά.

Επισκέψεις σε μουσεία

Οι μαθητές μας κάθε χρόνο πραγματοποιούν σειρά επισκέψεων σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, το Πλανητάριο, την Εθνική Πινακοθήκη, το Βυζαντινό Μουσείο, το Μουσείο Πόλεως Αθηνών, το Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών, το Μουσείο Αστεροσκοπείου Αθηνών, τη Βουλή των Ελλήνων, το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Ναυτικό Μουσείο, την Ακρόπολη, το νέο Μουσείο Ακρόπολης, το Μουσείο Μπενάκη, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, το Μουσείο Ηρακλειδών, το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο κ. ά.

Εκδηλώσεις

     Κάθε χρόνο οι μαθητές μας έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε πλήθος εκδηλώσεων όπως:

 • Ημερίδες φυσικών επιστημών και τεχνολογίας.
 • Αθλητικές ημερίδες των μαθητών όλων των τάξεων σε αθλητικές εγκαταστάσεις.
 • Χιονοδρομικές εξορμήσεις.
 • Περιβαλλοντικές – οικολογικές εξορμήσεις.
 • Εορτασμός εθνικών επετείων και εορτών.
 • Θεατρικές παραστάσεις και δραματοποιήσεις.
 • Χριστουγεννιάτικο φιλανθρωπικό παζάρι και χορωδία.
 • Αποκριάτικο πάρτι.
 • Ομιλίες – ενημερώσεις των μαθητών μας για θέματα ποικίλου ενδιαφέροντος, όπως ο νεανικός διαβήτης, ο σωστός τρόπος διατροφής και άσκησης, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των παιδιών, οι πρώτες βοήθειες, θέματα ψυχολογίας όπως η συναισθηματική επικοινωνία παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών, η έννοια της φιλίας, η έννοια της αποταμίευσης, η αξία της υγιεινής διατροφής και του αθλητισμού στη ζωή μας κτλ.
 • Γνωριμία των μαθητών μας με εξέχουσες προσωπικότητες και συγγραφείς.