Συνεργασία - επικοινωνία σχολείου και οικογένειας

Τα Εκπαιδευτήριά μας πιστεύουν ότι η οικογένεια και το σχολείο είναι οι πιο σημαντικοί και καθοριστικοί παράγοντες που επιδρούν άμεσα στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. Για να εξελιχθεί όμως το παιδί και να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, υπεύθυνη και ελεύθερη, πρέπει το σχολείο και η οικογένεια να ακολουθήσουν μια ενιαία παιδαγωγική φιλοσοφία και αντίληψη κι έναν παράλληλο κώδικα επικοινωνίας. Η παραπάνω φιλοσοφία στοχεύει στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ σχολείου, γονέων, παιδιών και στη διαμόρφωση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης, κατανόησης, σεβασμού και αποδοχής ώστε να εκφράζονται και να ικανοποιούνται οι ανάγκες όλων. Στον τομέα της επικοινωνίας με τους γονείς το σχολείο αναγνωρίζοντας τη ζωτική σημασία της αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ σχολείου – οικογένειας και ανταποκρινόμενο στα ωράρια των γονέων, προσφέρει τη δυνατότητα συχνών επαφών μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων, πρωινές και απογευματινές ώρες.

Στα Εκπαιδευτήριά μας αξιοποιούμε την παράδοση και επιδιώκουμε την πρόοδο και την πρωτοπορία στον χώρο της γνώσης και της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, μέσα από την ιστοσελίδα  μας και την ηλεκτρονική αλληλογραφία, οι γονείς του Σχολείου μας ενημερώνονται για τα δρώμενα της σχολικής ζωής, τις ποικίλες δράσεις του εκπαιδευτικού μας προγράμματος, τις ανακοινώσεις και λαμβάνουν φωτογραφικά αρχεία από την καθημερινή ζωή του παιδιού τους στο σχολείο. Επίσης, έχουν πρόσβαση σε συμβουλευτικά άρθρα με εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό περιεχόμενο. Από τη σχολική χρονιά 2016 – 2017 δημιουργήσαμε το blog του Σχολείου μας «Τα πασχαλάκια» www.paschalakia.com, μια σελίδα με ποικίλο υλικό και ενδιαφέροντα θέματα για μαθητές και γονείς, μέσα από την οποία μπορούν να εκφράζονται και να έχουν πρόσβαση σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό και παιχνίδια.

Είναι σημαντικός ο ρόλος της ψυχολόγου – συμβούλου στην ευαίσθητη νηπιακή ηλικία, η οποία  καλείται να παρέμβει σε θέματα που αφορούν τόσο στα παιδιά που εντάσσονται για πρώτη φορά στο σχολικό περιβάλλον, όσο και στην οικογένεια, ενημερώνοντας και στηρίζοντας τους γονείς. Τα Εκπαιδευτήριά μας έχουν διοργανώσει Σχολή Γονέων με στόχο τη διερεύνηση των σχέσεων μέσα στην οικογένεια και την αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στη διαδικασία ανατροφής και αγωγής του παιδιού.

Τα Εκπαιδευτήριά μας πιστεύοντας ότι βασική προϋπόθεση για ένα όμορφο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς είναι η γνωριμία του παιδιού με τη νηπιαγωγό, ορίζουν δύο ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων του Νηπιαγωγείου ως ημέρες γνωριμίας παιδιών και νηπιαγωγών.