Συνεργασία - επικοινωνία σχολείου και οικογένειας

Τα Εκπαιδευτήριά μας πιστεύουν ότι η οικογένεια και το σχολείο είναι οι πιο σημαντικοί και καθοριστικοί παράγοντες που επιδρούν άμεσα στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. Για να εξελιχθεί όμως το παιδί και να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, υπεύθυνη και ελεύθερη, πρέπει το σχολείο και η οικογένεια να ακολουθήσουν μια ενιαία παιδαγωγική φιλοσοφία και αντίληψη, καθώς κι έναν παράλληλο κώδικα επικοινωνίας. Η παραπάνω φιλοσοφία στοχεύει στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ σχολείου – γονέων – μαθητών και στη διαμόρφωση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης, κατανόησης, σεβασμού και αποδοχής έτσι, ώστε:

•  να εκφράζονται και να ικανοποιούνται οι ανάγκες όλων

• ο χρόνος που περνούν μαζί παιδιά, γονείς και δάσκαλοι, να είναι  χρόνος δημιουργίας, χαράς και ευχαρίστησης.

Ταυτόχρονα με τα παραπάνω, το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί μας ακολουθούν τακτική  πρόληψης, διόρθωσης και αλλαγής συμπεριφοράς. Η τακτική πρόληψης αποδίδει σε μαθητές που δεν αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συμπεριφορά. Με την αλλαγή συμπεριφοράς και βελτίωσης οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς μαθαίνουν πώς:

•  να βοηθούν τα παιδιά να λύσουν τα προβλήματά τους

• να αντιμετωπίσουν θετικά και διορθωτικά τη μη αποδεκτή συμπεριφορά των παιδιών

•  να επιλύουν εποικοδομητικά συγκρούσεις αναγκών με τα παιδιά

•  να επιλύουν δημιουργικά συγκρούσεις αξιών με τα παιδιά.

Στον τομέα της επικοινωνίας με τους γονείς, το σχολείο μας αναγνωρίζοντας τη ζωτική σημασία της αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας και ανταποκρινόμενο στα ωράρια των γονέων, προσφέρει τη δυνατότητα συχνών επαφών μεταξύ δασκάλων και γονέων. Οι πρωινές συναντήσεις μία φορά την εβδομάδα και οι απογευματινές συγκεντρώσεις δίνουν πολλές ευκαιρίες στους δασκάλους και τους γονείς, να ανταλλάσσουν απόψεις για την πρόοδο των παιδιών σε όλους τους τομείς.  Επίσης, υπάρχει το φύλλο συνεργασίας, στο οποίο καθημερινά σημειώνονται τα μαθήματα της επόμενης ημέρας καθώς και παρατηρήσεις τόσο από τους γονείς, όσο και από τον δάσκαλο του παιδιού.